Diaspora

Walii Galan, Alaa Galan

AFEERRAA WALTAJJII TUMSA ARAARAA FI TOKKUMMAA OROMOO

Amajjii 8 bara 2011 Minneapolis MN

Waldaa Artistoota Oromoo (WAO)n Mooraa qabsoo bilisummaa Oro-moo keessatti nagaa, araaraa fi tasgabii buusuuf akkasumas, ABO tokkuumsuuf deemsa araaraa deemu tumsuun sochii adda addaa gochaature itti fufuun Amajjii 8 bara 2011 Minneapolis Minnesota keessattiwaltajjii Tumsa araaraa fi tokkummaa Oromoo qopheessaa jira.

Qophee kana irrattis deemsa araaraa ABO tokkuumsuu fi mooraa qa-bsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu, Haala yeroo qabatamaa adunyaa ammaa waliin deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaa, har’aa fi borii irratti haasaa akka taasisaniif Hoggantoota ABO ol’aanoo gadaa duraa fi maanguddoota ammatti araara gaggeessaa jiran keessaa;

Aadde Warqee Ejersaa, obbo Leencoo Lataa fi obbo Xahaa Abdii,bakka bu’uunni ABO sadanii fi akkasumas, bakka bu’oonni Waldaa qorannoo Oromoo (OSA), Waldaalee Hawaasa Oromoo North America fi bakka bu’oonni waldaa dargaggoota oromoo idilee addunyaa qophee kana irratti argamuun haasaa akka taasisaniif afeeramanii jiru.

Do’ii (diraamaan) Mata duree “Walii Galan Alaa galan” jedhuun miseensota waldaa kanaa fi artistoota Oromoo biroon qophaa’es waltajjii kana irratti agarsiisaaf dhihaata.

Wallistootni Oromoo bebbeekamoo fi jaallatamoo ta’an, kanneen akka Mohammed Sheekaa, Dawwitee Mokonnin, Tuujii Muddee, Abdii Nuresaa, Shoolee Tafarraa Geetuu Lammi, Mohamed Shankife, Kamal Ibrahim fi Kiloolee Itichaa fi kan biroonis guyyaa kana isin bashanansiisuuf qophee isaanii xumuarachaa jiru. Kanaafuu guyyaa kana sagantaa keessan waldaa Artistoota Oromoo kana waliin akka taasifattaniif kabajaan isin afeerra. Nagaa waliin!

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.