Diaspora

Iyyannaa Baqattoota Oromoo Yaman

Iyyannaa Baqattoota Oromoo kan lubbuu isaanitiin baqatan hulaa Waajjira baqattoota UNHCR dura taa’uutti jiran irraa deemtu.

Nuti baqattoonni Oromoo kan magaalaa biyya Yaman guddoo, Sana’a keessatti argamnu, Sochii warraaqsa dargaggoota biyya Tuunisiyaa Afrikaa kaabaa irraa jalqabee sanarraa gara biyya Misira{Masrii} itti aansuudhaan gama biyya Liibiyaa kanarra ammo gara biyyoota jiddu gala dhihaa {lixaa} titti ceehamee biyyoota Arabaa hedduu isaanii waliin gahe. Kanaafuu, Yamaniis warraaqsa dargaggootaatiin ji’oota shanii fi jaha danqamtee erga turtee booda gara lola namoota gosaatii fi human nagaya biyyaa eegan kan mootummaa jidduutti baname irraa kan ka’e baqannee hula waajjira UNHCR duratti walitti qabamuudhan gaaffii lubbuun baqattoota kanaa baraaruuf, furmaata barbbaaduuf, Sodaa, Beela, Dheebuu, Qorra, Oowwaa, Roobaa fi dhibee adda addaatiin rakkina kana hin jedhamneen raatahutti jirra.

Guutuu Iyyannoo Dubbisi

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment