Walaloo

Dur Dur, Lukkuun Duula Yaate

Dur dur , lukkuun duula yaate.
Haga yoom sodanna?
Bofa luka hin qabnee, mataa irraa kunna.
Jedhanii kakatan, fira hunda waaman.
Yeroo bira gahan bofti ciisee laale,
Innis lubbuu qabaa, sodaa dhan gutame,
Haga humna isaa,
Ofirraa lolachuuf marga keessa looye.

Arraba saa dhaanquu wal jala babaase
Loltuu lukkuu hunda doorsisuu egale.
Afaan du’a geessan,
Maaliif of salphiftan,
Dhumuu keessanirra
Baqachuu sinii wayya.
Jechuun:
chiiirririririririri itti godhe
Sagalee bofaa, Sagalee du’aa

Sagalee du’attiin alattin rifatte
Ofirra garagalte figichaaf qophoofte.

Akkas wallin jedhan:
Erga mana baane ,
loludhaf kutaanne,
Of duuba hin deebinu,
Gariin keenya dhumne,
Hafteen keenya hundi,
Horteen keenya cufti
Nagaa dhaan yaa bulu

Barreessan Liiban Jaldeechaa

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.