Afaan Oromoo

Oduu, Odeefannoolle fi Xinxalaa Adda Addaa Afaan Oromoottin fuula kana irratti isini dhiyaata. Nu barreessaa, yaada keessan kennadha.